I følge de tre sagaverkene Morkinskinna, Fagrskinna og Heimskringla, alle forfattet omkring eller i de første tiårene etter 1200, var det Olav Kyrre, konge 1067-1093, som grunnla Bergen. I følge det byhistoriske verket Bergens Fundas skjedde dette i året 1070. Hvor forfatteren av Bergens Fundas hadde årstallet fra er ukjent.

GAE.