I følge de tre sagaverkene Morkinskinna, Fagrskinna og Heimskringla, alle forfattet omkring de første tiårene etter 1200, var det Olav Kyrre, konge 1067-1093, som grunnla Bergen. Forfattereb av det  byhistoriske verket Bergens Fundas (1560) hevder at dette skjedde i 1070. Hvor han hadde årstallet fra er ukjent, men 1070 er siden blitt regnet som Bergens grunnleggingsår.

GAE.