Redaktør: Geir Atle Ersland

Litteratur- og kildeliste

AS = Arne Solli ; BM = Bryggens Museum ; GAE = Geir Atle Ersland

1

1070

A

Achtein

Allmenning

Aristokrati

Atlegard

Autaallmenning

B

Bellgården

Bergen

Bergens Fundas

Bergerfarerkompaniet i Lübeck

Bod

Bollergården

Bondegjeld

Borger

Borgerbok

Borgergjeld

Borgerlig næring

Borgerskap

Brannen i 1476

Brannen i 1527

Brannen i 1582

Brannen i 1623

Brannen i 1702

Brannen i 1955

Bratten

Bredsgården

Breidaallmenning

Bremergården

Brygge

Bryggegård

Bryggen etter 1527

Bryggen etter 1702

Bryggen etter 1899

Bryggen i middelalderen

Bryggesporden

Brynjulfsgarden

Brødregården

Buaallmenning

Bugården

Bygård

Byloven

Byråd

D

De fem amtene

De fem øde grunnene

De tyske håndverkerne

“Den eldre Breidaallmenning”

Den norske So

Det hanseatiske forbundet

Det hanseatiske kontorets arkiv

Det hanseatiske kontor i Bergen

Det hanseatiske kontor i Brügge

Det hanseatiske kontor i London

Det hanseatiske kontor i Novgorod

Det nordiske kontor

Det norske kontor

Det tyske kontor

Dobbeltgård

Dramshusen

Dreggen (bryggegård)

Dreggen (område)

Dreggsallmenning

Dråpefall

E

Edvard Edvardsen

Egenhandler

Eiendomsreferanse

Einarsgården (Enhjørningen)

Engelgården

Enhjørningen (Einarsgården)

Enkeltgård

Erik Rosenkrantz’ steinhus og grunn

F

Fatten

Finnegården

Forvalter (Stueforvalter)

G

Galgen

Geistlig

Generalkart

Gesell

Gilde

Grisen

Grunn

Grunneie

Grunnlegging

Grunnleie

Gullskoen

Gylten

Gårds og bruksnummer

Gårdsnavn

Gårdsport

Gårdsrett

H

Halvardskirken

Handel

Handelskontor

Hansaby

Hanseat

Havneskur

Historisk matrikkel

Hjortegården

Holmedalen

Holmen

Husbonde

Husfast mann

Håndverker

I

Ildhus

J

Jakopsfjorden

Jekt

Jordegods

Junge

K

Kappen

Kart

Kilde

Kjeller

Kjøpmann

Kjøpmannshushold

Kjøpmannskontoret

Kjøpmannsretten

Kjøpmannsstuen

Kleve

Knausen

Kompaniskap

Kongens gård i Vågsbotn

Korskirken

Kålhage

L

Landbod

Leppen

Lille Svensgård

Loft

M

Mariakirken

Mariakirkeallmenning

Martinskirken

Maskopi

Matrikkel 1887

Matrikkel 1906

Middelalderen

Miklagard

N

Nabo

Nabobok

Nikolaikirken

Nikolaikirkeallmenning

Nordlandsgjeld

Nordlandshandel

Norske Magasin

O

Oddsgard

Olav Kyrre

Oldermann

Ottogard

P

Panteregistre

Papegøyen

Passasje

Peterskirken

Prinsipal

Privilegier

R

Revelsgården

Ridstaden

Rode og rodenummer

Rosenkrantztårnet

Rotmansgården

Rådmann

Rådsstuen

S

Sandbru

Saneringen av den søre halvdelen av Bryggen 1899 – 1912

Scholeusstikket

Schulten (Skieldan)

Schøtstue

Sekretær

Selscop (Selskap)

Setstove

Sjøbod

Sjøstue

Skaften

Skieldan (Schulten)

Skiven, se Papegøyen

Skjeggen

Småhandler

Solegården

Spill

Stevnen

Stevnestova

Stormann

Strandsiden

Straumen

Stretet

Stue

Stueeier

Svensgården

Søstergården

T

Taksering

Testament

Torg

Tyskekirken

Tørrfisk

V

Vetrlidsallmenning

Vetrlidin

Vinkjelleren

Vintersitter

Vippe (Vippebom)

Vraking

Vågen

Vår frue kirke

Ø

Ødegrunn

Ødetuft

Øvregaten

Øvrestretet

Å

Åfjorden