Redaktør: Geir Atle Ersland

Litteratur- og kildeliste

AS = Arne Solli ; BM = Bryggens Museum ; GAE = Geir Atle Ersland

1

1070

A

Achtein

Allmenning

Aristokrati

Atlegard

Autaallmenning

B

Bellgården

Bergen

Bergens Fundas

Bergerfarerkompaniet i Lübeck

Bod

Bollergården

Bondegjeld

Borger

Borgerbok

Borgergjeld

Borgerlig næring

Borgerskap

Brannen i 1476

Brannen i 1527

Brannen i 1582

Brannen i 1623

Brannen i 1702

Brannen i 1955

Bratten

Bredsgården

Breidaallmenning

Bremergården

Brygge

Bryggegård

Bryggen etter 1527

Bryggen etter 1702

Bryggen etter 1899

Bryggen i middelalderen

Bryggesporden

Brynjulfsgarden

Brødregården

Buaallmenning

Bugården

Bygård

Byloven

Byråd

D

De fem amtene

De fem øde grunnene

De tyske håndverkerne

Den norske So

Det hanseatiske forbundet

Det hanseatiske kontorets arkiv

Det hanseatiske kontor i Bergen

Det hanseatiske kontor i Brügge

Det hanseatiske kontor i London

Det hanseatiske kontor i Novgorod

Det nordiske kontor

Det norske kontor

Det tyske kontor

Dobbeltgård

Dramshusen

Dreggen (bryggegård)

Dreggen (område)

Dreggsallmenning

Dråpefall

E

Edvard Edvardsen

Egenhandler

Eiendomsreferanse

Einarsgården (Enhjørningen)

Engelgården

Enhjørningen (Einarsgården)

Enkeltgård

Erik Rosenkrantz’ steinhus og grunn

F

Fatten

Finnegården

Forvalter (Stueforvalter)

G

Galgen

Geistlig

Generalkart

Gesell

Gilde

Grisen

Grunn

Grunneie

Grunnlegging

Grunnleie

Gullskoen

Gylten

Gårds og bruksnummer

Gårdsnavn

Gårdsport

Gårdsrett

H

Halvardskirken

Handel

Handelskontor

Hansaby

Hanseat

Havneskur

Historisk matrikkel

Hjortegården

Holmedalen

Holmen

Husbonde

Husfast mann

Håndverker

I

Ildhus

J

Jakopsfjorden

Jekt

Jordegods

Junge

K

Kappen

Kart

Kilde

Kjeller

Kjøpmann

Kjøpmannshushold

Kjøpmannskontoret

Kjøpmannsretten

Kjøpmannsstuen

Kleve

Knausen

Kompaniskap

Kongens gård i Vågsbotn

Korskirken

Kålhage

L

Landbod

Leppen

Lille Svensgård

Loft

M

Mariakirken

Mariakirkeallmenning

Martinskirken

Maskopi

Matrikkel 1887

Matrikkel 1906

Middelalderen

Miklagard

N

Nabo

Nabobok

Nikolaikirken

Nikolaikirkeallmenning

Nordlandsgjeld

Nordlandshandel

Norske Magasin

O

Oddsgard

Olav Kyrre

Oldermann

Ottogard

P

Panteregistre

Passasje

Peterskirken

Prinsipal

Privilegier

R

Revelsgården

Ridstaden

Rode og rodenummer

Rosenkrantztårnet

Rotmansgården

Rådmann

Rådsstuen

S

Sandbru

Saneringen av den søre halvdelen av Bryggen 1899 – 1912

Scholeusstikket

Schulten (Skieldan)

Schøtstue

Sekretær

Selscop (Selskap)

Setstove

Sjøbod

Sjøstue

Skaften

Skieldan (Schulten)

Skjeggen

Småhandler

Solegården

Spill

Stevnen

Stevnestova

Stormann

Strandsiden

Straumen

Stretet

Stue

Stueeier

Svensgården

Søstergården

T

Taksering

Testament

Torg

Tyskekirken

Tørrfisk

V

Vetrlidsallmenning

Vetrlidin

Vinkjelleren

Vintersitter

Vippe (Vippebom)

Vraking

Vågen

Vår frue kirke

Ø

Ødegrunn

Ødetuft

Øvregaten

Øvrestretet

Å

Åfjorden