Bredsgården 1c


Taket på Bredsgården 1 c er reparert. Dårlig takstein og råttent sutak har ført til at vann har rent inn på loftet i forbindelse med regnvær.

Nå er det lagt nytt sutak og ødelagt takstein er erstattet. Arbeidet er gjennomført av vedlikeholdsavdelingen til gårdeier Stiftelsen Bryggen. Stillaset blir stående noen dager til, slik at arkene kan skrapes og males.

Stillas i forbindelse med takreparasjoner på Bredsgården 1c. Foto: Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.

Dårlig sutak på Bredsgården 1c fjernes av Rune Hofslundsengen. Foto: Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.

 Nesten ferdig! Taksteinen legges på plass av Rune Hofslundsengen. Foto: Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.

Ferdig! Sørøstre del av taket har fått nytt sutak, nye lektere og federe, og de gamle taksteinene er lagt tilbake.