Blå lokk på Bryggen


Når du går foran de gamle trehusene på Bryggen, eller tar deg en tur inn mellom gårdene, og kikker ned, ser du kanskje små, blå lokk i bakken flere steder. Og kanskje lurer du på hva de er til?

Lokkene er synlige tegn på arbeidet som gjøres for å redde kulturminnet Bryggen. Hvert eneste lokk representere en miljøbrønn, som gir viktig informasjon om kulturlagenes tilstand. Trykk her for å lese mer om miljøbrønnene.
Lokk til miljøbrønn på Bryggen. Foto Tore Klyve, Bymuseet i Bergen.