Bellgården 7D kommer tilbake


Bellgården 7D har vært demontert og satt i stand del for del på Fammestad. Nå starter det spennende arbeidet med tilbakeføring til Bryggen og re-montering av bygget. De første delene kommer tilbake allerede denne uken og skal gjennoppføres på sin gamle tomt – som også har gjennomgått en fornying. Første del av arbeidet består av tilpassing av sviller og finarbeid på muren for å danne et solid fundament og for at vinker og høyder skal være riktige.

I første omgang er det kun husets første etasje som føres tilbake til Bryggen. Det gjenstår endel arbeid på enkelte andre bygningsdeler før også de kan føres tilbake. Arbeidet kommer nå til å skje parallelt på Bryggen og på Fammestad.

Det er ikke første gang huset settes sammen igjen etter demonteringen. Delene har vært satt sammen på Fammestad, blitt testet og tilpasset hverandre, før de igjen demonteres og føres tilbake til Bryggen. Alt arbeid er gjennomført etter en filosofi om at minst mulig skal endres. Les mer om vernefilosofien her: http://prosjektbryggen.no/redningsaksjonen/bygningene/istandsetting/

Her starter demontering, etter test-montering, av første etasje på Fammestad. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS.

Første etasje demontert. Kun sviller igjen. Takkonstruksjonen sees i bakgrunnen. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg, AS.