Bellgården har det stadig bedre!


Det omfattende istandsettingsarbeidet av Bellgården 7D skrider frem og huset settes nå delvis sammen igjen. Les mer om prosessen her.

Førsteetasjen er påbegynt. Svillene tilpasses slik at de passer til resten av det gamle huset som kommer over. Det er viktig slik at ikke gulv og tak senere blir skjeve. Foto: Roger Knutsen. Laft og Bygg AS, 2012.

Andreetasjen er oppstablet. Mye av materialet fra frontområdet er i relativt god stans, mens det er lite som er intakt mot dråpefallet. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Med unntak av svillene er det også mye bra i front av førsteetasjen. Foto: Roger Knutsen, Bygg og Laft AS, 2012.

Baksiden av førsteetasje, Bellgården. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Tomten på Bryggen i Bergen ferdig utgravd i samarbeid med arkeologer fra NIKU. Det som er kommet frem, og som er synlig på bildet her, er steinsatte gulv og murer fra bygningen forut for den som i dag istandsettes. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Gulvheller lagt i finkornet sand. Hellene stammer mest sannsynlig fra bygningen som stod her før den som i dag istandsettes. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Andre etasje, sett innenfra. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

På jakt etter egnet tømmer inderst i Osterfjorden utenfor Bergen. Mye av tømmeret som finnes i den stående trehusbebyggelsen på Bryggen i Bergen i dag, kan være hentet herfra. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

På tur i veiløse områder hvor det tømmeret ikke har vært hugget etter at tømmerfløting tok slutt. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Under jakten på egnet tømmer, dukker plutselig et 1700-talls kvernhus opp. Laftenoven her er identisk med den på Bryggen. Foto: Roger KNutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Midtsundet utenfor Vikanes, tidligere lagringsplass for tømmer. Dette er en lun vik som har skjermet tømmeret om vinteren, slik at ikke isen dro det med seg. Kanskje nye bjelker til gulv ligger her til vinteren – for første gang på mange år? Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Spiker-smiing. Varierte oppgaver for tømrerne skaper større forståelse for alle ledd i prosessen. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Førsteetasjen sett fra dråpefallet. Nå henger snart rammen i bunn sammen! Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Smidd spiker. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Smidd spiker og spikerlo. Spikerloet brukes til å banke ut hodet på spikeren og stammer fra en gammel smie like i nærheten. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.

Andreetasjen fra dråpefallet. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS, 2012.