Bellgården ferdig demontert


Istandsettingen av Bellgården 7D dokumenteres nøye av Eirik Amundsen. Her sammen med gårdeier, og representant for Gamle3Hus, Knut Skurtveit. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Det omfattende arbeidet med demonteringen av Bellgården 7D er nå ved veis ende og bygningsdelene er kommet til sitt nye midlertidige hjem i Nordhordland. Mer om flyttingen og demonteringen kan du se her og her. Gamle3hus as er søker og prosjekterende for prosjektet. Laft & Bygg as er utførende og antikvarisk ansvarlig. Alle foto er tatt av Roger Knutsen i Laft & Bygg as.

2.etg. nesten borte. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Ikke bare skillingsbollene som var større før i tiden. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Bumerke. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Her er gjellingen som skal ta spenninger ut av venstrevridde stokker etter de er teljet til laft. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Gulvet i 2.etg. møter sin sjebne. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS. 

Og teltet blir bare større og større… Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Trappehuset vekk… Foreløpig ser det ut for at trappen er orginalmontert, og ikke tilbygget i senere tid. Der finnes bilder av trapp opp til sval i andre enden, men denne trappen er sannsynligvis eldre. Vangene er hugget med øks og stolper og andre deler i trappehuset har også tegn som tyder på like høy alder som lafteverk. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Åpen svalgang. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Mer bumerker Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

Her begynner skogen av opplengere etter reparasjoner å komme til syne. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as.

Dette er kansje siste gang vi får se 7D? Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as. 

En dag eller to til nå, så det vekk… Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as.

Bjørn Systad på jakt etter gode sperreemner v/Molvik i Osterfjorden. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as.

Det bores ut et stykke av tverrsnittet med tilvekstbor for å få bekreftet kvaliteten. Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as.

Tilfredsstillende resultat. Ca. 100 år, tettvokst, medium kjerneved-andel som gir god styrke og passelig mye yteved som gir god seighet. Stammetykkelse med rett dimensjon, rettvokst og kvistfri. Dette er såkalte understandere som har stått i skyggen av andre trær eller av andre grunner hatt trange kår og lite sol. Sånne emner vokser ikke på trær… Foto: Roger Knutsen, Laft & Bygg as.