Bryggen Private gårdeierforening (BPG) ble stiftet i 2000. BPG sitter i samarbeidsgruppen for Bryggen under ledelse av Riksantikvaren. Medlemmene i foreningen eier og driver eiendommer som tilhører Verdenskulturminnet Bryggen, og ønsker å fremme optimal situasjon for å kunne drive næringsvirksomhet på Bryggen uten at dette kommer i konflikt med de antikvariske verdiene. Flere av bygningene medlemmene i foreningen eier gjennomgår store istandssettingsprosjekter, delvis finansiert av gårdeierne selv. Det er 8 private gårdeier som til sammen eier rett under 50% av den fredete bygningsmassen på Bryggen.