Alle bygningene i kulturminnet Bryggen er eid av Stiftelsen Bryggen og private eiere samlet i Bryggen Private Gårdeierforening. Det er eierne som setter bygningene istand og driver vedlikehold. De driver også næringsvirksomhet og formidling av Bryggen. Istandsettingen av bygningene foregår i samsvar med kulturminneloven og følger de retningslinjer for bevaring som til enhver tid er gjeldende (se istandsetting).

Behov for istandsetting. Foto: Stiftelsen Bryggen