Byantikvaren er kommunens antikvariske faginstans, og står faglig ansvarlig for kommunens kulturminneforvaltning. Byantikvaren skal som Bergen kommunes faginstans i antikvariske spørsmål, bidra til at Bergens historiske kulturlandskap og egenart ivaretas, og at byen opprettholder sin status som historisk bykjerne.

Bergen kommune ved Byantikvaren er del av Operativ Styringsgruppe og samarbeidsgruppen for Bryggen.