Tre offentlige instanser er ansvarlige for forvaltningen av kulturminnet Bryggen. Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune og Bergen Kommune ved Byantikvaren er sammen om å organisere det store Prosjekt Bryggen.  Prosjektet finansieres via statsbudsjettet i form av tilskudd til Riksantikvaren. Hvert år brukes omlag 20 millioner kroner på dette arbeidet. Videre brukes pengene til å overvåke forholdene i kulturlagene og å planlegge og iverksette tiltak for bevaring av dem. I 2011 ble det i tillegg gitt en ekstraordinær støtte på 45 millioner kroner til Riksantikvaren som et strakstiltak for å redde kulturlagene.

Bryggen i Bergen. Foto: Elin Rotevatn.