Middelalderarkeologi i Bergen ble etablert som et eget universitetsfag ved Universitetet i Bergen i 1994 med opprettelsen av et eget professorat med ansvar for undervisning på alle nivå, fra grunnivå til doktorgrad. Etter at Stiftelsen Bryggens Museum ble etablert for å huse og formidle de arkeologiske funnene fra Bryggen-utgravningene og andre middelalderfunn fra Vestlandet, og museet ble realisert i 1976, har alle forskere og formidlere som arbeidet med perioden, vært lokalisert ved museet.  Undervisningen i arkeologi var frem til 2002 knyttet til Bergen Museum, senere skilt ut som Arkeologisk institutt og fra 2007 integrert i Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR). Hovedfags- og senere mastergradsstudenter, stipendiater og professor i middelalderarkeologi har imidlertid hele tiden hatt lokaler i Bryggens Museum/nå integrert i Bymuseet i Bergen, der UiB er leietaker, knyttet til både Middelaldersamlingen og undervisningen i middelalderarkeologi.

Home