Theta gruppen ble etablert i mai 1940 og var aktiv til sommeren 1942.

Dens mål var å etablere radiokontakt mellom norske myndigheter i England og motstandsbevegelsen i det okkuperte Norge. Gruppens hovedkvarter ble etablert i et lite rom i Enhjørningsgården på Bryggen i Bergen.

Gruppen, som bestod av ungdommer mellom 19-22 år, måtte overvinne mange vanskeligheter før kontakten med England kunne opprettes. Til slutt lyktes det en av gruppens medlemmer, som hadde reist over Nordsjøen fra Vestlandet til Shetland, å komme tilbake til Bergen med det nødvendige radioutstyr, slik at radiokontakt kunne etableres. Etter de instrukser gruppen hadde, var det informasjon om tyske sjømilitære bevegelser langs norskekysten man skulle gi høyest prioritet.

Theta museet gir et viktig bidrag til historien om motstandskampen i Norge under andre verdenskrig og synliggjør en interessant del av Bryggens nyere historie.