SKINT er et internasjonalt prosjekt ledet av den nederlandske vannmyndigheten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier og består av til sammen 7 partnere: Delft University, University of Sheffield, Municipality of Bradford, University of Abertay Dundee, University of Hamburg og Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA. NIVA leder det norske partnerskapet som består av NIVA, Riksantikvaren, Norges geologiske undersøkelse og Norsk Institutt for By- og Regionforskning.

Det er behov for å få kontroll over vannet på Bryggen. Foto: Stiftelsen Bryggen.

Prosjekt Bryggen ved Riksantikvaren deltar i SKINT-prosjektet med Bryggen som “case-study”. Klimaendringer og urbanisering påvirker i stadig sterkere grad urban vannhåndtering. Det er påvist hvor viktig håndtering av grunn- og overvann er for å kunne stabilisere forholdene i grunnen i byer som hviler på organiske kulturlag. Et komplekst kulturminne som Bryggen er helt avhengig av en bærekraftig vannressursforvaltning som kan sikre verdensarvstedet.

www.grunnvann.no