Middelaldersamlingen er en del av de kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen. Universitetsmuseet er som landsdelsmuseum forvalter av statens eiendomsrett til arkeologisk gjenstandsmateriale eldre enn 1537 fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Samlingen med middelaldermateriale omfatter flere hundre tusen funn som spenner fra rester av stein- og trebygninger, over mer særmerkte gjenstander som smykker og runepinner, til funn som avspeiler alminnelige folks hverdagsliv. En stor del av materialet kommer fra Bergen, og utgravningene på Bryggen har levert den største mengde funn. Universitetsmuseet forvalter også det arkeologiske dokumentasjonsmaterialet relatert til gjenstandene og museet står for konservering. Middelaldersamlingen forsker på, og har det vitenskaplige og forvaltningsmessige ansvaret for, samlingen. De tar imot funn og dokumentasjonsmateriale fra utgravninger og tilrettelegger for at studenter, forskere og formidlingsinstitusjoner kan få tilgang til gjenstander og arkiv.

Sigurd Bergsvik i Middelaldersamlingens steinmagasin. Foto Gitte Hansen, Middelaldersamlingen.