Den 27. november 1962 ble Bryggens Venner stiftet med det formål å bevare Bryggen og å formidle dens historie til nye generasjoner. Bryggens Venner har mer enn 1000 medlemmer.

Bryggen har blitt reddet, men den vil måtte reddes mange ganger. Nye problemstillinger og trusler dukker kontinuerlig opp. En aktiv og bevisst venneforening bidrar til at politikere, antikvariske myndigheter, bergenserne og andre har fokus på en verdig bevaring og bruk av Bryggen.

Bryggen besøkes årlig av 650.000 mennesker. De fleste er turister som besøker Bryggen mellom mai og september. Bryggens Venner ønsker at bergensere skal bli flinkere til å besøke og bruke Bryggen hele året, denne levende historiske bydel hvor passasjene, Stredet og Kålhagen forteller en unik historie.

Ved å kjenne vår fortid – skal vi skape en bedre fremtid.