Norges geologiske undersøkelse (NGU) bidrar med kunnskap og data om geologi og grunnvann for et bedre vern av uvurderlige arkeologiske kulturminner. NGU arbeider for å forstå hvor grunnvannet kommer fra, hvorfor det forsvinner, i hvilken retning og hvor raskt det beveger seg. NGU har i samarbeid med Riksantikvaren og konsulenter detaljert kartlagt grunnforholdene ved Bryggen og i nærområdet. Siden 2001 er det satt ned mange miljøbrønner, blant annet for å måle grunnvannstand ved og rundt verdenskulturarvstedet.