Siden 2001 er det arbeidet med å overvåke, og om mulig forbedre bevaringsforholdene i kulturlagene under Bryggen. Forskerne fra Danmarks Nationalmuseum har deltatt i overvåkingen helt fra oppstarten med deres ekspertise innenfor vurdering av bevaringsforhold for arkeologiske funn og kulturlag. Noen av overvåkingsmetodene som er utviklet på Bryggen brukes nå over hele Norge.

Foto: Bo Elberling. Nedtrengingen av oksygen i jorden kan måles ved hjelp av nye optiske metoder. Henning Matthiesen fra Nationalmuseet undersøker forholdene på en boplass i Vestgrønland.