Multiconsult AS (MC) er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. På Bryggen er de blant annet engasjert i forbindelse med målinger av grunnvannet ved bruk av miljøbrønner. Multiconsult har siden 2000 tilført Prosjekt Bryggen kunnskap om geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi, samtidig som de utøver geotekniske grunnundersøkeler (grunnboringer, nedsetting av miljøbrønner, drift og installasjon av måleutstyr m.m.), som gir prøver og data til arkeologer, kjemikere, hydrogeologer, ingeniørgeologer m.fl. MC arbeider med tolking av grunnforhold (jord, berg og grunnvann), setningsmålinger og -utvikling (setningsmålinger i felt utføres av ANKO AS), bygningsbevegelser og fundamentskader. Sammen med NGU har Multiconsult utarbeidet forslag til tiltak for å heve grunnvannsnivået i områder med senket grunnvannsstand, og slik redusere framtidige skader på kulturlagene, setningsutviklingen og skader på bygningene

Multiconsult gjør klart for arbeid på Brygge. Foto: Tore Klyve, Bymuseet.