3D-modell av undergrunnen, men bevaringstilstand, spuntvegg  og underjordiske vann- og avløpsledninge. Kilde M. Gladki, PAST.

Hva som skal gjøres for å bevare kulturlagene på Bryggen er ikke overlatt til tilfeldigheter, men til den beste ekspertise. Det må tenkes helhet og tverrfaglighet for å ta de beste beslutningene. Ved å benytte geologisk kartlegging, grunnvannsovervåking og modellering sammen med geotekniske, geokjemiske og arkeologiske undersøkelser på Bryggen, genereres en unik kunnskap som er til stor nytte for flere av våre middelalderbyer.