Rory Dunlop fra NIKU undersøker boreprøver fra kulturlagene på Bryggen. Foto: Elin Rotevatn, RA.

Det finnes ikke en fasit for vern av Bryggen. Metodene som benyttes utvikles – og videreutvikles – underveis. Det kreves høy faglig kompetanse på alle nivå og fra mange fagfelt, for at prosjektet skal lykkes. Heldigvis finnes et aktivt miljø både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt som sammen genererer ny kunnskap og som jobber sammen for at Bryggen skal overleve. Mange aktører ønsker også å gjøre historien om Bryggen og historien om Bryggens vern tilgjengelig.